woensdag 15 maart 2006 nummer: 7  
   
  hoofdredaktie: Jouke Mellema en Inge Beeftink - freelancecorrespondent: Nuunheertje  
  spek gerookt  
   
  Van onze verslaggever Mellema:   de rauwe gepekelde zijen spek hangen in de rookkast                      
 

Voor trouwe lezers die geen vlees eten zal het wennen zijn, maar deze Modderdorper rookt zijn spek al jaren zelf. Hij heeft in vele jaren de rookkast leren begrijpen en is in staat de lekkerste zijen  uit de wijde omtrek te roken. De rookkast is door hemzelf ontworpen en uitgevoerd door Harrie, de smit. De bewoner gebruikt voor het roken zaagsel van Eik en Els. De exacte verhoudingen en de rooktechnieken zijn zaken die deze bewoner op gevoel doet. Overigens is spek niet het enige dat deze Modderdorper in de rook hangt. Eén van de andere, niet te versmaden lekkernijen is gerookte zalm. Om nog maar niet te spreken van de gerookte paling en wijting. Op verzoek heeft hij zelfs met groot succes vegetarische burgers gerookt.

 

Na aandringen van andere bewoners, die enigszins of hardvochtig afwijzend tegenover de bioindustrie staan, kan de Modderdorpse Tijd met trots deze primeur claimen: De in de foto's getoonde zijen spek zijn van scharrelvarkens, gekocht bij de groene slager één dorp verderop; een succes voor de milieulobby in Modderdorp. Pikant is het feit dat de bewoner eerder hetzelfde bedrag per kilo kwijt was voor niet-biologisch spek. Wél moet de roker nu zelf het vlees pekelen. Het doseren van het zout is een lastige nieuwe uitdaging. De slagerij waar hij eerder zijn buikspek kocht, pekelde altijd veel te zout. De fotograaf van de Modderdorpse Tijd kon er niet onderuit om rijkelijk te proeven of het zoutgehalte goed was en vrat zijn vingers er bijna bij op.

 
     
 

 

 
 

de bewoner wacht en waakt enkele uren en controleert of het vuur mooi rookt

 

Na een koude maar mooie dag .....

 
   
  ....Is het spek gaar                                                                                            fotografie: Joik.  
  Ingezonden:  
 

Geachte Modderdorpsetijdredactie, Bedankt voor uw fijne krant. Ik lees 'm graag en als er weer eens gebeld wordt of ik lid wil worden van een of ander nieuwsblad kan ik nu zeggen: 'Nee bedankt, ik lees de Modderdorpse tijd'. Dan zijn ze vaak meteen stil, ik denk dat ze dan denken: tja daar kunnen we niet tegenop. Dus dan kan ik gewoon meteen de hoorn erop leggen. En het gebeurt vaak dat ik met zulk soort vragen gebeld word, dus heb ik het al vaak mogen zeggen:


'Wilt u een weekendabonnement op de...'
'Nee bedankt, ik lees de Modderdorpse Tijd'
[klik]
'We zijn bezig met een onderzoek naar...'
'Nee bedankt, ik lees de Modderdorpse Tijd'
[klik]
'Uit onze administratie blijkt dat u ons nog een bedrag schuldig bent van...'
'Nee bedankt, ik lees de Modderdorpse Tijd'
[klik]
'Ik bel even namens de huisarts over de uitslag van uw test van gisteren...'
'Nee bedankt, ik lees de Modderdorpse Tijd'
[klik]
U ziet, ik mis niks meer met uw krant. En dat is wel zo rustig.

Ik wil dan ook graag abonnee worden.

Atske uit Zierikzee

 

Beste Atske, de redaktie zal dit verzoek graag in overweging nemen

 

 

Beste redactie,

Na langdurig overleg over de betekenis van de afbeelding die u opnam in uw laatste editie, zijn wij  tot de slotsom  gekomen dan  het  hier een microscopisch preparaat betreft. We zijn wel heel benieuwd naar de oplossing. Nu maar hopen dat die  in de volgende  editie verschijnt .  Een gratis jaarabonnement is een wel heel aantrekkelijke prijs! Wie weet... Dan nog een enkele opmerking voor het redactielid dat onlangs te gast was in Doesburg; de ransuil heeft vandaag weer de hele dag doorgebracht in de boom in de tuin van Etta. Hij zat daar doodstil en genoot van de voorjaarszon.Tegen de schemering kwam er allengs meer beweging in het dier en momenteel, het is nu nacht, vermoeden wij dat er druk jacht gemaakt wordt op muizen. Dit wordt hem door de poezen niet in dank afgenomen. Tot voor kort gingen zij met de eer strijken, maar nu blijft hen niets anders over dan nog meer lanterfanten en luilakken. Ook voor poezen is dit op den duur  een onbevredigend bestaan.

Met vriendelijke groeten uit Doesburg.

 

 

Geachte redactie van de Modderdorpse Tijd, In de Volkskrant van vandaag verscheen het volgende bericht over de Balkenende-norm: Wettelijk hebben Balkenende en de zijnen alleen geregeld dat de topinkomens in de (semi-)publieke sector sinds 1 januari 2006 openbaar worden gemaakt. Maar dat betekent volgens critici niet per definitie een rem op de stijging. Het zou leiden tot een race to the top. D66-Kamerlid Bakker: "In sommige kringen ben je geen vent als je niet minstens zoveel verdient als de minister-president". Wellicht kunnen de lezers hier hun voordeel mee doen.

 

Met hartelijke groet, Mijnheer DDDDD.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Geachte redactie van de Modderdorpse Courant, Als aandachtig lezer van uw steeds weer verrassende berichten uit Modderdorp werd ik onlangs onaangenaam getroffen door een lied dat hier geheel niet op zijn plaats is. Wat heeft het Drentse volkslied te maken met Modderdorp? Hier doet u uw dorpsgenoten geen plezier mee. Naar ik aanneem, zijn zij allen het primitieve peil van de plaggenhut allang teboven, nu zij in de riante onderkomens van Modderdorp huizen. De onwelluidende klanken van hunebedbouwers en strokartonwerkers genieten hooguit de professionele aandacht van een enkele cultureel antropoloog of ontwikkelingswerker, maar aan het fijngevoelig oor van uw lezerspubliek kunnen zij geen voldoening geven. 

In de hoop dat u uw lezers voortaan de "cultuuruitingen" uit Drenthe en andere achterlijke gewesten wilt besparen, teken ik met de meeste hoogachting,

Ed Harenberg

De redaktie wil de heer Harenberg niet onnodig kwetsen maar acht het noodzakelijk het betreffende lied nogmaals te publiceren ter illustratie.

 

 

 

 

 

 
  Ophokvormgeving  
   
  foto: Joik  
 
 

uitslag prijsvraag

het goede antwoord luidt:

microscopische opname van H5N1, ook wel: vogelgriepvirus

goede inzender: mevrouw Moempaard uit Doesburg, zij wint een jaarabonnement op deze krant.

gefeliciteerd!

 

 

 

 

 
     
  Wederom in het nieuws      
   
  tekening: S.K.  
 

Van onze verslaggever Nuun Heertje:

Zaterdag 11 maart j.l. werd tijdens een wandeling van een van onze bewoners in de duinen van Groet het in eerdere edities besproken diertje gesignaleerd. De bewoner was enigzins verwonderd hoe het dierje zich kilometers van Modderdorp kon bevinden, maar door de vrij brute handelingen die het diertje verrichtte (er werd o.a. zonder mededogen een hele boomwortel uitgerukt, die het diertje naar eigen zeggen gaat gebruiken om de ingang van z'n nieuwe thuis, een half- vervallen konijnenhol, mee te stutten)  was het onze wandelende bewoner S.K. al snel duidelijk dat de kilometers door het diertje onder invloed van veel adrenaline zijn afgelegd. Ook snapte ze ineens de vermissing van respectievelijk:  1 pak basterdsuiker, 2 gevulde koeken, een aangebroken fles  rode wijn en een stuk pure chocola, die enige dagen daarvoor plotseling onvindbaar waren.  Eerst verdacht ze haar vriend en huisgenoot N.S. van snaaierijen, en knecht André vanwege de wijn, maar nu werd duidelijk dat diertje de zaken als proviand voor zijn grote reis had meegepikt. Op S.K's vraag " Diertje, wat doe jîj zo ver van huis?" snauwde het diertje al sjouwend met zijn boomwortel "Huis?!! Huis?!! Dit hier is mijn huis" met zijn voorhoofd wijzend naar het bouwvallige konijnenhol. "Liever dit hier dan die vreselijke plek daar!!", deze keer met zijn voorhoofd wijzend richting modderdorp.  S.K., die gauw doorhad dat ze niet meer te maken had met een verdrietig, en zelfdestructief diertje, maar met een heel boos, agressief diertje, deinsde in eerste instantie een beetje terug, maar had genoeg helderheid om zich niet te laten afschrikken en door te gaan met vragen wat er aan de hand was.

 

Dat heeft heel wat uurtjes geduld, gepraat, en gesus gekost maar uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: Vorige week is, tijdens een samenkomst van een aantal bewoners, het dierje weer ter sprake gekomen en is niet alleen de eerdere kwetsende benaming  "klompje klei met pootjes"  gebruikt, er werd ook aan het diertje gerefereerd als "Platgetrapte denneappel", "Drol" en "fout uitgevallen teckel zonder voor of achterkant". Diertje liep net onder het raam voorbij, eigenlijk zelfs met de bedoeling om ook even op bezoek te gaan, maar na deze vreselijke aantijgingen maakte het direct rechtsomkeert, heeft zoveel als het dragen kon uit de proviandkast van S.K en N.S., die op dat moment bij de samenkomst waren en dus niet thuis, gepikt, en is op pad gegaan "Naar waar ik wel gewenst ben, en geaccepteerd en gerespecteerd wordt precies zoals ik ben" waren de laatste woorden van diertje die hij met opgeheven hoofd sprak. Daarna draaide hij zich om, en is zijn nieuwe onderkomen ingekropen. S.K. heeft contact opgenomen met de behandelaar van diertje, Juffrouw Dapper uit Groet, en heeft aan haar de exacte lokatie van Diertje's verblijf-plek doorgegeven. Mevr Dapper raadt alle wandelaars in Groet aan stevige schoenen c.q. laarzen aan te trekken, wegens ongecontroleerde woede-uitingen die zich voor kunnen doen in de vorm van vastbijten in tenen, hielen, kuiten. Verdere uitspraken kan zij nog niet doen. Die zullen volgen na zorgvuldige observatie. Zij zal zich op regelmatige basis naar de lokatie begeven. Welke therapie zij gaat inzetten kon zij nog niet met zekerheid zeggen. Wel kon zij zeggen dat het positief praten over Diertje op lokatie (duinen achter Groet, red.) een vrede-bevorderende uitwerking kan hebben.

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt u uiteraard op de hoogte gehouden.

 
     
  Modderdorperse warmte  
 

Nu de winter zich nog zo guur en vorstig laat gelden, vond uw krant het een idee een special te wijden aan de apparaten waarmee de dorpers zich zonder problemen door de koude slaan.   Vol trots kondigen wij u aan:

 

Kachels van Modderdorp

 
 

 

 
     
  de poolse kachel aangesloten op de cv   heet!  
 

   
 

tijdelijke oplossing

  het noorse raspaardje  
     
 
     
   
  houtstapel  
   
  foto: Joik  
 

Nieuwe abonnees: Mr. en Mevr. Hendriks te Doesburg, Atske te Zierikzee en Paulien Oltheten te Amsterdam. De Modderdorpse feliciteert hen met deze keuze.

 
 

 

dit waren de Modderdorpse tijdingen voor 15 maart 2006

terug naar het overzicht