woensdag 1 maart 2006 nummer: 4  
   
  hoofdredaktie: Jouke Mellema en Inge Beeftink - freelancecorrespondent: Nuunheertje  
  Aankondiging lente brengt nieuwe hoop te Modderdorp  
   
  Van onze verslaggever Mellema:   foto: André  
 

Na de diepe winter, die voor de Modderdorpers zoveel soorten uitdagingen in petto had, lijkt het erop dat de lente binnenkort haar intrede doet in Modderdorp en in de omringende polders. Zoals reeds in eerdere editie vermeld, zijn de aanstaande wollen moeders onder dak gebracht in afwachting van de talrijke bevallingen. Het is voor knecht André, hieronder op de foto, de eerste keer dat hij op Modderdorp is in deze periode. Gauw zal hij het niet toegeven maar aan zijn houding van de laatste tijd was toch wat spanning af te lezen.

 
Ook bovenstaande bewoner is geroerd door de geboorte van dit kleine schepsel. Zij houd hier het eerstgeboren lammetje in de armen. Inmiddels zijn er al talrijke lammetjes geboren en André loopt bij het ter perse gaan van dit nummer rond alsof hij zelf weer vader is geworden. Net nog, kwam hij breed grijnzend uit de schuur en gaf met bruine jodium-vingers aan dat er weer vier waren geboren. Hij heeft niet eens tijd om de handen fatsoenlijk te wassen. Modderdorp maakt zich op voor nachten vol mekkerende en hoestende lammeren en schapen.
 
   
  André loopt bij het ter perse gaan van dit nummer rond alsof hij zelf weer vader is geworden.                                                   foto: Inge Beeftink  
 

Getekend moment

  Ingezonden brieven:  
 

 

Geachte redactie,

Graag geef ik bij deze mijn toestemming tot plaatsing van de ingezonden brief van gisteren. Tot mijn verbazing moet ik echter constateren dat de brief inmiddels al geplaatst is. Nou, vooruit dan maar.
Ondergetekenden beleven veel plezier aan de gevarieerde berichtgeving en vinden het een verrijking van hun dagelijkse portie nieuws. Hetgeen radio en tv doorgaans voorschotelen draagt niet erg bij tot onze levensvreugde en dan komen die vertederende nieuwtjes recht in ons hart.
Zo vonden wij het van echte liefde getuigen toen wij onze dochters' naam in de lucht ontdekten.Heel het land is nu op de hoogte van "echt liefde".
Ondertussen wordt hier stug doorgewerkt aan normen en waarden.
Hartelijke groeten, ook aan alle bewoners van Modderdorp.

Ddddd en Moempaard

ps. Goddank dat de heer Modder werd gered. De Pool behoort geridderd te worden!!

Lomo?!

 
  tekening door bewoner die al een voorjaarsschoonmaak voor zich ziet. (uit 1995)

Etiket van een stuk gedroogd varkensvlees meegenomen uit Spanje door een bewoner en waarom heen een heel verjaardagsfeest is georganiseerd. Het stuk is helemaal opgegeten verdeeld in flinterdunnen plakjes.

 
 
Mededeling van de redaktie: Door de stortvloed aan foto's die werd geproduceerd tijdens het roerige en behoorlijk krankzinnige verjaardagsfeest van een der bewoners, zal daar binnenkort een speciale editie van de Modderdorpse aan gewijd worden. Hier alvast één foto om in de stemming te komen
 
   
  maker van de foto: onduidelijk maar zeer waarschijnlijk modderdorpsetijd redakteur Beeftink  
     
 

Groot drama!

na ogenschijnlijk flauw grapje:

Diertje diep beledigd aangetroffen na bewering in De Modderdorpse.

 
   
   foto: Nuunheertje 
 

Onze verslaggever Nuun Heertje trof heden-ochtend het diertje in deze benarde positie aan. "Ik ben niet boos," stamelde het diertje, enigzins moeilijk te verstaan omdat z'n tanden in een vaste greep zijn staart vast hadden, "ik ben alleen heel verdrietig". Daarmee doelt het diertje op eendere beweringen in deze krant dat het door God zou zijn gecreeerd door het laatste stukje klei dat hij op de grond had gesmeten en pootjes had gegeven.

 

"Ik ben niet van klei" siste het diertje, "ik ben van vlees en bloed, en mijn pootjes doen het ook heel goed".
Uit onderzoek is eerder al eens vast komen te staan dat dieren in een uiterste wanhoopssituatie zelfdestructief kunnen worden. Alleen langdurige, gespecialiseerde psychotherapie is tot nu toe afdoende genezend gebleken.

 
  Speciale fotoreportage  
 

Zo nu en dan gaan er dingen stuk in Modderdorp. Met veel geduld en doorzettingsvermogen repareert knecht André dan één van deze Modderdorpse monumenten. Vandaag in onze Speciale fotoreportage:

De deuren van André

 
   
  Deur aan de noordoostkant, ingang van de schapenstal                                foto Jouke Mellema   
   
  Deur aan de zuidwestkant, ingang van de lege koeienstal                               foto Jouke Mellema   
 

Na wat gebrom van bewoner Niek in de trant van: "hoe moet je nu naar de lammeren als je net de ingang dichtgetimmerd hebt?", bedacht de knecht deze alternatieve ingang, een klein deurtje aan de zijkant van de lammerenstal. Daarop had Niek niets meer te zeggen.

 

 
  minideurtje naar lammetjes                                      foto: Inge Beeftink   Speciaal voor één van onze trouwe lezers in het oosten des lands drukt de redaktie met veel plezier een Drents lied af. Het werd in het verleden eens gecalligrafeerd door een bewoner.  
     
  Kort nieuws:  
 

De gepensioeneerde boer, Jan Maurik, is weer terug uit het ziekenhuis alwaar hij een nieuwe heup heeft gekregen.

Voorheen gebruikte Jan Maurik een steel van een schep als kruk. Nu bewoog hij zich voort met één ziekenhuiskruk. Eigenlijk moest hij twee gebruiken van de artsen maar: "dat vind ik maar niks", aldus Jan Maurik. Als hij volledig hersteld is kan hij weer zonder. Vandaag was hij weer van de partij op het 'Boerenoverleg' koffie uurtje bij Bram Modder. Er kwam inmiddels alweer wat kleur op z'n wangen. Maurik is onmisbaar voor de Modderdorpse gemeenschap door zijn boekhoudkundige inzichten die hij, ook al is hij gepensioeneerd, inzet voor de heer Modder. Zo houd Maurik bij hoeveel schapen er geboren worden en welke nummers ze krijgen. Hij regelt de subsidie voor natuurprojekten etc. Kortom hij is een belangrijk man hier in Modderdorp.

 

Kippen aan de leg.

Alweer kwam Niek een doosje eieren brengen. het vorige doosje is nog niet op of hij komt weer met een nieuwe. De eierdozen die waren gespaard zijn nu in roulatie gegaan. Bewoner Niek had er de armen mee vol bij het verlaten van de schuur van de redaktie.

 
   
  Op weg naar Callantsoog groeien slangen uit de weg  
   
  foto: Inge beeftink  
  band zonder naam  
   
  foto: Jouke Mellema  
     
  Nieuwe abonnees: Liesbeth Beeftink en Marjanne de Haan te Groningen. De Modderdorpse feliciteerd hen met deze keuze.  
 

 

dit waren de Modderdorpse tijdingen voor 1 maart 2006

terug naar het overzicht